Waarom zonneweide Tripkouw

In 2020 moet 14% van de energie in Nederland duurzaam zijn. Met de komst van zonneweide Tripkouw levert de gemeente Medemblik een bijdrage aan deze opgave en zorgt hiermee voor de verduurzaming van de lokale omgeving. Ter illustratie: de zonneweide produceert meer elektriciteit dan alle huishoudens in Midwoud en Oostwoud samen verbruiken.

Energie voor 2.000 huishoudens

De productiecapaciteit van de zonneweide is 6,29 miljoen kWh per jaar. De energie die de zonneweide opwekt (19.500 panelen) is jaarlijks goed voor 2.000 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van 4.000 ton, gelijk aan ruim 1.330 auto’s die van de weg worden afgehaald.

Ontwerpprincipes

In het ontwerp van de zonneweide is rekening gehouden met de landschappelijke elementen die typerend zijn voor het Westfriese landschap: sloten, vaarwater op boezempeil, grasland, rietoevers, behoud en ontwikkeling van de oude boomgaard en een goede inpassing van het historisch dorpslint. Schapen begrazen de zonneweide.