Veelgestelde vragen

Hoeveel zonnepanelen komen er?
Er komen 19.500 zonnepanelen. Het park levert voor minimaal 20 jaar groene energie voor ruim 2.000 huishoudens.
Hoe hoog zijn de zonnepanelen?
De panelen zijn 1,5 meter hoog. Het uitzicht vanaf de straat wordt niet belemmerd omdat de panelen een halve meter lager dan straatniveau liggen. In de beleving zijn de panelen één meter hoog; je kijkt er overheen. Het park is omgeven door natuurlijke plas- en drasoevers.
Hoe kan ik participeren?
De mogelijkheden voor participatie worden uitgewerkt door HVC.
Wanneer start de bouw van de zonneweide?
We verwachten eind 2019, begin 2020 te kunnen starten met de bouw.
Kan ik nog inspraak hebben?
Het initiatief lag vanaf 1 december 2017 tot 11 januari 2018 ter inzage bij de gemeente Medemblik met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
Hoe is de omgeving geïnformeerd?
Op maandag 9 oktober 2017 was er een informatiebijeenkomst voor bewoners, bedrijven en belangstellenden. De bijeenkomst vond plaats in het Café de Post in Midwoud.
Is er schittering van de zonnepanelen?
De panelen zijn met een coating behandeld zodat er nagenoeg geen schittering is.
Is het bouwen van een zonneweide duurzaam?
De zonnepanelen leveren minimaal negen keer meer energie dan de fabricage van de zonneweide aan CO2 heeft gekost. De zonneweide levert voor minimaal 20 jaar groene energie voor ruim 2.000 huishoudens
Waarom worden de zonnepanelen tegen de bebouwde kom aan gebouwd?
Dit is een eis van de provincie Noord-Holland. Zonneweides moeten aan één zijde grenzen aan bestaand bebouwd gebied. Het beoogde gebied heeft een woningbouwbestemming, maar omdat er aan extra woningbouw de komende jaren geen behoefte is, wordt er een energielandschap gecreëerd, waarmee alle bewoners van Oost- en Midwoud ruimschoots in hun energiebehoefte kunnen voorzien.
Zullen er meer weidevogels komen door de aanleg van het zonnepark?
Doordat er in het projectgebied weinig activiteiten plaatsvinden is dat mogelijk. Met de zonneweide creëren we een rustig gebied en verwachten we dat het aantal weidevogels in dit gebied daarom zal toenemen. We willen dit laten monitoren door de Stichting Noord-Hollandslandschap.