Tag: Tripkouw

Laatste nieuwsberichten

  • Archief

Voorbereidende werkzaamheden starten

De eerste voorbereidingen voor de aanleg van de zonneweide worden getroffen op het terrein in Midwoud waar zonneweide Tripkouw komt. Als de zonneweide straks klaar is – we verwachten eind volgend jaar – gaat deze groene stroom opwekken voor zo’n 2.000 huishoudens. Dat scheelt 4.000 ton CO2-uitstoot per jaar, wat gelijk is aan de vermeden uitstoot van ruim 1.330 auto’s. Een mooie stap in de verduurzaming van de gemeente Medemblik!

Vanaf de week van 19 augustus vinden de eerste voorbereidingen plaats. In komende twee weken zijn gedurende enkele dagen experts op het terrein bezig met onderzoeken. Er vindt bodemkundig onderzoek plaats waarbij wordt gekeken naar de grondeigenschappen voor de fundering van de zonneweide. Daarnaast wordt milieukundig onderzoek uitgevoerd om eventuele bodemverontreiniging op te sporen. De verwachting is overigens dat er geen verontreinigingen in de bodem zitten.

De aanleg van de zonneweide start naar verwachting in het voorjaar van 2020. In het laatste kwartaal van 2019 en de eerste maanden van 2020 wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van sloten en aanleggen van drainage.

Meedoen
Inwoners van de gemeente kunnen meedoen met zonneweide Tripkouw. Zo kan men financieel investeren en meeprofiteren van de opbrengsten van de zonneweide. Daarnaast gaan we met omwonenden in gesprek over de inrichting van de omgeving van de zonneweide, zoals het in ere herstellen van de oude boomgaard. Als u geïnteresseerd bent in financiële participatie, kunt u uw gegevens hier achterlaten.

Zonneweide Tripkouw
In 2017 werd grondstoffen- en energiebedrijf HVC betrokken bij de ontwikkeling van zonneweide Tripkouw. Op het terrein, dat eigendom is van de gemeente Medemblik, komen ruim 19.500 zonnepanelen. Het ontwerp is passend in het Westfriese landschap.