Planning

Voordat de zonneweide er eenmaal ligt, worden er een aantal stappen doorlopen. Allereerst moet de gemeenteraad een besluit nemen en een vergunning verlenen. Hierop volgt het subsidie- en aanbestedingstraject, waarna kan worden gestart met de bouw van de zonneweide.

Planning van zonneweide Tripkouw:

  • 16 november 2017 – besluitvorming gemeenteraad
  • 30 november 2017 – publicatie in de Medemblikker Courant en de Staatscourant
  • 1 december 2017 – vergunning 6 weken ter inzage met de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen
  • 11 januari 2017 – einde termijn indienen van een zienswijze
  • 23 januari 2017 – verlenen vergunning als er geen zienswijzen zijn ingediend