Planning

Voordat de zonneweide er eenmaal ligt, worden er een aantal stappen doorlopen. De vergunning en de SDE+ subsidie zijn inmiddels verleend. Het definitieve ontwerp wordt gemaakt in overleg met de aannemer.

Planning bouw

  • medio augustus 2019 – voorbereidende werkzaamheden op het terrein, waaronder bodemonderzoek
  • eind 2019 /begin 2020 – start bouw
  • medio 2020 – verwachting zonneweide gereed.