Informatieavond

Er waren veel belangstellenden op de informatieavond in Café De Post in Midwoud. Op 9 oktober 2017 organiseerde de gemeente voor bewoners een bijeenkomst, waar ook de ontwikkeling van zonneweide Tripkouw aan bod kwam. Er werd informatie gegeven over allerlei aspecten van de zonneweide, zoals de ligging, de landschappelijke inpassing , waterlopen, het zicht op de zonneweide van diverse zijden en het realisatietraject.