Omgevingsvergunning ter inzage in gemeentehuis

De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonneweide van circa 5,9 hectare ter hoogte van het Cor Druifplein in Midwoud, ligt zes weken ter inzage vanaf 1 december 2017. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders ( Postbus 45, 16687 Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgeving & Samenleving (telefoonnummer 0229 – 856000).