Auteur: ad_zonbeheer

Laatste nieuwsberichten

  • Archief

Voorbereidende werkzaamheden starten

De eerste voorbereidingen voor de aanleg van de zonneweide worden getroffen op het terrein in Midwoud waar zonneweide Tripkouw komt. Als de zonneweide straks klaar is – we verwachten eind volgend jaar – gaat deze groene stroom opwekken voor zo’n 2.000 huishoudens. Dat scheelt 4.000 ton CO2-uitstoot per jaar, wat gelijk is aan de vermeden uitstoot van ruim 1.330 auto’s. Een mooie stap in de verduurzaming van de gemeente Medemblik!

Vanaf de week van 19 augustus vinden de eerste voorbereidingen plaats. In komende twee weken zijn gedurende enkele dagen experts op het terrein bezig met onderzoeken. Er vindt bodemkundig onderzoek plaats waarbij wordt gekeken naar de grondeigenschappen voor de fundering van de zonneweide. Daarnaast wordt milieukundig onderzoek uitgevoerd om eventuele bodemverontreiniging op te sporen. De verwachting is overigens dat er geen verontreinigingen in de bodem zitten.

De aanleg van de zonneweide start naar verwachting in het voorjaar van 2020. In het laatste kwartaal van 2019 en de eerste maanden van 2020 wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van sloten en aanleggen van drainage.

Meedoen
Inwoners van de gemeente kunnen meedoen met zonneweide Tripkouw. Zo kan men financieel investeren en meeprofiteren van de opbrengsten van de zonneweide. Daarnaast gaan we met omwonenden in gesprek over de inrichting van de omgeving van de zonneweide, zoals het in ere herstellen van de oude boomgaard. Als u geïnteresseerd bent in financiële participatie, kunt u uw gegevens hier achterlaten.

Zonneweide Tripkouw
In 2017 werd grondstoffen- en energiebedrijf HVC betrokken bij de ontwikkeling van zonneweide Tripkouw. Op het terrein, dat eigendom is van de gemeente Medemblik, komen ruim 19.500 zonnepanelen. Het ontwerp is passend in het Westfriese landschap.

Omgevingsvergunning ter inzage in gemeentehuis

De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonneweide van circa 5,9 hectare ter hoogte van het Cor Druifplein in Midwoud, ligt zes weken ter inzage vanaf 1 december 2017. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunnen worden ingezien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders ( Postbus 45, 16687 Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgeving & Samenleving (telefoonnummer 0229 – 856000).

 

HVC ontwikkelt een zonneweide in Midwoud

Grondstoffen- en energiebedrijf HVC gaat een zonneweide aan de Tripkouw in Midwoud ontwikkelen. Hiermee kan dit verduurzamingsproject van de gemeente Medemblik nu gerealiseerd worden. Op het terrein aan de Tripkouw, dat eigendom is van de gemeente, komen ruim 19.500 zonnepanelen. Deze wekken jaarlijks ruim 6,29 miljoen kilowattuur elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van zo’n 2.000 woningen.

De gemeente Medemblik had aanvankelijk voor de ontwikkeling van de zonneweide met ‘Stap in de Zon’ een intentieovereenkomst gesloten. Onlangs is HVC hierbij betrokken vanwege zijn ervaring met de realisatie van diverse zonneparken voor haar aandeelhoudende gemeenten. In samenspraak met de gemeente gaat HVC het project aan de Tripkouw ontwikkelen. Wethouder Hans Tigges: “Ik ben blij dat we nu ruim negenduizend zonnepanelen aan de Tripkouw kunnen gaan plaatsen. Door het terrein de tijdelijke bestemming te geven van een zonneweide, creëren we een nieuwe duurzame plek die bijdraagt aan de vergroening van de omgeving. Behalve dat de zonneweide duurzame energie opwekt, zorgt het ook nog eens voor de vermindering van CO2-uitstoot met ruim 4.000 ton per jaar.“

Het is de bedoeling dat inwoners van Medemblik kunnen participeren in zonneweide Tripkouw. Bijvoorbeeld door een zonnepaneel te adopteren, energie af te nemen of een aandeel te kopen. De mogelijkheden hiervoor worden nader uitgewerkt. HVC begint vanaf heden met de voorbereidingen voor de aanleg van de zonneweide. Naar verwachting start de bouw medio 2018. Het ontwerp wordt dusdanig dat het passend is in het Noordhollandse landschap. Bewoners van Midwoud ontvangen nog voor de zomer een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de zonneweide.